Orpheus Research Centre

Het Orpheus Research Centre zag het licht in 2007. Van bij de start was het de ambitie om een ideale biotoop te scheppen waarin Artistiek Onderzoek zich als jonge discipline kon ontwikkelen.

Orpheus Research Centre

Artistiek onderzoek is onderzoek waarbij het perspectief van de artiest bepalend is voor zowel de vraagstelling, de methode als het resultaat. Bevindingen worden vertaald naar bruikbare kennis, inzichten en toepassingen voor de eigen muzikale praktijk en die van andere musici wereldwijd. De systematische aanpak – inherent aan onderzoek – gaat er hand in hand met de eigenheden van artistieke processen (nl. het muziek maken).

Onderzoeksstrategie

De onderzoeksstrategie van het Orpheus Research Centre wordt getypeerd door:

  • Een uniek onderzoeksperspectief

Het Orpheus Research Centre formuleert onderzoeksvragen vanuit het perspectief van de artiest-onderzoeker: onderzoek start vanuit de eigen ervaringen en inzichten van de musicus en is constant in dialoog met andere disciplines. Het Orpheus Research Centre creëert een gespecialiseerde onderzoeksomgeving en streeft er naar om een aantrekkingspool te zijn voor artiest-onderzoekers.

  • Een overkoepelende onderzoeksfocus

Sinds 2010 organiseert het Orpheus Research Centre het onderzoek rond een overkoepelende focus: ‘Artistic Experimentation in Music’. Experimenteren is inherent aan het muziek maken. Het raakt aan een brede waaier van praktijken, processen en concepten die van belang zijn voor de musicus-onderzoeker en verder onderzoek behoeven.

Binnen deze krijtlijnen werken een 30-tal musici-onderzoekers aan  gezamenlijke en individuele onderzoeksprojecten (onderzoeksclusters). Elke onderzoekscluster, geleid door een hoofdonderzoeker (principal investigator) en uitgevoerd door een interdisciplinair team van Orpheus Research Centre onderzoekers en externe experten, heeft een eigen duidelijk omschreven onderzoeksvraag en geeft richting aan enkele kleinere onderzoeksprojecten.

Daarnaast wil het Orpheus Research Centre een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van Artistiek Onderzoek als volwaardige en zelfstandige discipline binnen het onderzoekslandschap en het hoger muziekonderwijs. 


  • Centraal knooppunt in een netwerk

Dankzij samenwerkingen met (inter)nationale instituten en het lanceren van belangrijke initiatieven rond artistiek onderzoek heeft het Orpheus Research Centre zich internationaal kunnen verankeren. Het Orpheus instituut en zijn onderzoekscentrum fungeren hierdoor als een knooppunt in een wereldwijd netwerk waar kennis, inzichten en ervaringen worden uitgewisseld.

Over de jaren heen heeft het Orpheus Research Centre wereldwijd een sterk vertakt onderzoeksnetwerk kunnen uitbouwen. Door hierin een leidende rol op zich te nemen en belangrijke initiatieven op te starten, wordt het internationaal erkend als drijvende kracht voor de innovatie van ‘artistiek onderzoek in muziek’. Het Orpheus Instituut is inmiddels uitgegroeid tot een aantrekkingspool voor onderzoekers, conservatoria en universiteiten - in Vlaanderen, Europa én daarbuiten.

Broadwood
Lucia Dare 2015