Organisatie

Het Orpheus Instituut onderschrijft de European Charter for Researchers en de Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, gepubliceerd door de Europese Commissie in 2005. Het HR-beleid is in die zin ontwikkeld, rekening houdend met de kernelementen van de Charter en de Code: een open en transparant rekruterings- en beoordelingsproces, het aanbieden van een stimulerende en gunstige werkomgeving waarin onderzoekers ruimte hebben voor loopbaanontwikkeling en levenslang leren, diversiteit en academische vrijheid.

Office

Orpheus Research Centre

Steering Committee

Research Advisory Council

  • Jo Bury, chair
  • Corina Caduff
  • Dame Janet Ritterman
  • Elisabeth Monard
  • Felix Diergarten
  • Johannes Kretz


docARTES