Onderzoek en Compositie

MAO project

Hans Roels

Visual

2013 - 2015

In een beginfase (2013-14) willen we een status quaestionis opmaken van het onderzoek in compositie in Vlaanderen. Enerzijds worden onderzoekers, componisten, docenten en beleidsmakers geïnterviewd over hun ervaring, visie en methode in het onderzoek in compositie. Anderzijds worden doctoraatsthesissen en masterscripties verzameld. 

Vervolgens willen we hieruit de hoofdbenaderingen en problemen distilleren om die als basismateriaal te gebruiken voor een reeks van workshops en seminaries in 2014-15. In deze seminaries wordt samen met de deelnemers gezocht naar de uitdagingen en kansen voor dit onderzoek in de toekomst. Ook de verhouding met concepten uit artistiek onderzoek en compositie (impliciete kennis, 'emergent problems', creatief proces,...) komt hier aan bod. Enkele onderzoeken en hun resultaten zullen op deze gelegenheden ook voorgesteld worden, het gaat hierbij zowel om tweede als derde cyclus onderzoek.

Uiteindelijk zal er in de lente van 2015 een werktekst geschreven worden die een samenvatting geeft van de voornaamste inzichten, problemen, resultaten en visies. Deze tekst zal hopelijk kunnen fungeren als een oriëntatietekst voor masterstudenten en onderzoekers in muziekcompositie.

Voornaamste onderzoekers:

  • Hans Roels (Orpheus Instituut en Conservatorium/School of Arts Gent)
  • Kevin Voets (Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool)

Financiering van dit onderzoek geschiedt door het Orpheus Instituut.