Paul Craenen

Paul Craenen

België

Former doctoral researcher

Paul Craenen (°1972) is lector, onderzoeker, muziekmaker en artistiek leider.
Als muziekmaker  koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en technieken. Als onderzoeker en artistiek leider tracht hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich kan ontplooien.
In 2011 behaalde hij een doctoraat in de kunsten aan de Universiteit Leiden. Een Engelstalige bewerking verscheen in 2014 bij Universitaire Pers Leuven.
Sinds 2012 is hij directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek.
Op 1 februari 2018 werd hij aangesteld als lector Music, Education and Society aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.