Geschriften van het Orpheus Instituut

1999 - 2014

De publicatiereeks ‘Geschriften van het Orpheus Instituut/Collected writings of the Orpheus Institute’ werd opgestart in 1999 en was de eerste publicatiereeks van het Orpheus Instituut. Deze reeks van 12 boeken bundelt essays en lezingen van gastprofessoren aan het Orpheus Instituut met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk van de musicus.